Suomen Asianajajaliiton sivuille
contpics/profiili.jpg

ProfiiliAsianajaja Harri Korhonen

  • Oikeustieteen kandidaatti 1978 (Turun yliopisto)
  • Varatuomari 1981 (Ulvilan tuomiokunta)
  • Lakiasiaintoimisto Harri Korhonen 1981 - 83
  • Asianajotoimisto Harri Korhonen 1983 -
  • Suomen Asianajajaliiton jäsen vuodesta 1983
Asianajajan ammattinimitystä voivat käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäsenet. Asianajajaksi voidaan hyväksyä 25 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut tuomarin virkaan oikeuttavan oikeustieteellisen tutkinnon ja asianajajatutkinnon, ja jolla on riittävä taito ja käytännön kokemus. Jäsenyyden edellytyksenä on mm. tunnettu rehellisyys, sopivuus asianajajan toimeen sekä ammatillinen itsenäisyys.

Asianajaja on velvollinen noudattamaan lakia ja hyvää asianajotapaa koskevia ohjeita. Asianajajien toimintaa valvoo Suomen Asianajajaliiton hallitus sekä valtioneuvoston oikeuskansleri.

Asianajajan tärkein velvollisuus on valvoa päämiehensä oikeutta ja etua.

Asianajotoimisto Harri Korhonen, Puh. (02) 641 0290 Mobiili