Suomen Asianajajaliiton sivuille
contpics/palvelut.jpg

PalvelutAsianajaja Harri Korhosen painopistealueita ovat:

Perhe- ja perintöoikeus
 • perunkirjoitukset
 • pesänselvitykset ja perinnönjaot
 • testamentit
 • ositukset
 • lasten huolto, elatus ja tapaamisoikeuksiin liittyvät asiat ym.
Oikeudenkäynnit erilaisissa riita- ja rikosasioissa
 • kiinteistö- ja asuntokauppariidat
 • vahingonkorvaus- ja sopimusriidat
 • velkomisasiat
 • työsuhderiidat ym. riita-asiat
 • asianomistajan avustaminen ja korvausvaatimukset rikosasioissa
 • vastaajien avustaminen rikosasioissa
 • pakkokeinoasiat
Yleisjuridiikka
 • asiakirjojen laatimiset
 • yhtiöoikeudelliset asiat ja muut yritysten lakiasiat
 • saatavien perintä
 • riitojen ratkaisut oikeudenkäynnin ulkopuolella ym.
Asiantuntemus painopistealueilla perustuu pitkään kokemukseen sekä henkilö-kohtaiseen palveluun.
Palvelut kattavasti myös muilta oikeudenaloilta.

Oikeudenkäyntiasioihin on tiettyjen edellytysten täyttyessä mahdollista saada valtion osittain tai kokonaan kustantamaa oikeusapua.
Oikeudenkäyntikuluja voi saada korvattua usein myös kotivakuutuksiin liittyvällä oikeusturvavakuutuksella.
Hoidamme asiakkaan puolesta oikeusapuun ja oikeusturvavakuutukseen liittyvät hakemukset


Asianajotoimisto Harri Korhonen, Puh. (02) 641 0290 Mobiili